BIP
Uczelnie Wojskowe
Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji do uczelni wojskowych m.in. terminy składania wniosków i zasady postępowania
rekrutacyjnego dostępne są na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

 

SZKOŁY WYŻSZE

1. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
00-908 Warszawa, ul. gen. S. Kaliskiego 2
Telefony: 261 837 938, 261 837 939 
http://www.wat.edu.pl/
2. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
81-103 Gdynia, ul. Jana Śmidowicza 69
Telefon: 261 262 610, 261 262 648
http://www.amw.gdynia.pl/3. Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
Telefon: 071 765 81 51 lub 765 81 62
http://www.awl.edu.pl/
4. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12
Telefon: 261 658 576, 261 658 151
http://www.wsosp.deblin.pl/
5. Akademia Sztuki Wojennej
Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103
00-910 Warszawa
Tel. 261 813 401
Fax: 261 813 175
http://www.akademia.mil.pl/SZKOŁY PODOFICERSKIE
1. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
61-716 Poznań, ul. Bukowska 34
Telefon: 261 575 070
http://www.spwl.mil.pl/
2. Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
08-521 Dęblin, ul.2 Pułku Kraków 5
Telefon: 261 519 778
http://www.wsosp.deblin.pl/spsp/3. Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce

76-271 Ustka Lędowo 1N
Telefon: 261 575 070
http://www.sp.mw.mil.pl/

 WOJSKOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
90-646 Łódź, ul. 6-go sierpnia 92
Telefon: 261 444 387
http://www.wckmed.wp.mil.pl/