BIP
Historia

    Początki PSzW:

 

           Na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Gen. WP nr 0143/Org z dnia 14.11.1966r oraz Zarządzenia Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego nr 0120/Org z dnia 06.12.1966r został powołany Powiatowy Sztab Wojskowy z siedzibą w Wyszkowie. Pierwszym szefem PSzW w Wyszkowie był ppłk Rajski Wiesław.

 

Stopień Imię i nazwisko Okres dowodzenia jako Szef PSzW
ppłk Wiesław Rajski 23.01.1967r. - 02.06.1968r.
ppłk Ryszard Ciołek 03.06.1968r. - 01.10.1970r.
mjr Jarosław Antyporowicz 02.10.1970r. - (cz.p.o)
ppłk Wiktor Ciuruś 1971r. - (cz.p.o)
płk Zygmunt Maciejak 16.02.1972r. - (cz.p.o)
Powstanie WKU:

            Na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu WOW Nr 015/Org z dnia 04.06.1975r i zarządzenia Szefa WSzW Warszawa Nr 014 z dnia 09.06.1975r w sprawie likwidacji PSzW i ogniw obrony Cywilnej. Na mocy wyżej wspomnianych zarządzeń zlikwidowano PSzW Wyszków a powołano Wojskową Komendę Uzupełnień z siedzibą w Wyszkowie oraz podporządkowano ją WSzW w Ostrołęce z zakresem terytorialnego działania: miasta - Wyszków, Ostrów Mazowiecka, Maków Mazowiecki, Brok, Tłuszcz, Różan oraz 17 Urzędów Gmin. Pierwszym Komendantem WKU Wyszków został płk Maciejak Zygmunt. Od momentu powstania WKU miały miejse dwie zmiany obszaru administrowanego. Po raz pierwszy na mocy zarządzenia MON z dnia 15.06.1990r  obszar administrowany został zmniejszony o powiat makowski. Komendantem był wtedy płk Ryszard Wiesiołek. Po raz drugi na mocy rozporządzenia MON z dnia 16.05.2002r obszar administrowany został powiększony o powiat pułtuski. Komendantem był wtedy płk Zenon Kruchelski.


Stopień Imię i nazwisko Okres dowodzenia jako Komendant WKU
płk Zygmunt Maciejak 1975r. - 31.03.1978r.
płk Bronisław Nabagło 01.04.1978r. - 03.05.1979r.
płk Ryszard Wiesiołek 01.12.1979r. - 28.12.1990r
płk Zenon Jan Kruchelski 29.12.1990r. - 26.02.2003r.
ppłk Andrzej Pisarek 27.02.2003r. - 01.07.2004r.
ppłk Leszek Wieczorek 01.07.2004r. -  obecnie 

    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień terytorialny zasięg działania WKU w Wyszkowie nie ulega zmianom po 1 stycznia 2011 r. Na podstawie w/w rozporządzenia zmalała ilość WKU w woj. mazowieckim z 17 do 12.