BIP
Komunikaty i ogłoszenia
12.09.2014
Od 5 września 2014 r. udostępnione zostały nowe usługi na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) w dziale bezpieczeństwo narodowe - spełnienie powszechnego obowiązku obrony.
Nowe dedykowane usługi umożliwiają obywatelom:

- Informowanie o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą;
- Powiadomienie o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej;
- Wykonywanie o wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;
- Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przebieg służby wojskowej.

www.epuap.gov.pl