BIP
Pomoc rodzinom zmarłych i poszkodowanym
POMOC WETERANOM, RODZINOM ZMARŁYCH ŻOŁNIERZY
I PRACOWNIKÓW WOJSKA ORAZ POSZKODOWANYM ŻOŁNIERZOM
I PRACOWNIKOM WOJSKA.

 

System pomocy weteranom, poszkodowanym żołnierzom, pracownikom wojska, ich rodzinom, rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska.

 

Podstawy prawne:

1.    Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.


 

Rozporządzenia do ustawy o weteranach działań poza granicami państwa:

1.    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom-żołnierzom i weteranom poszkodowanym-żołnierzom oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi.


3.    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydawania, wymiany lub zwrotu.
 

4.    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weterana poszkodowanego - żołnierza.
 

5.    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranom - żołnierzom lub weteranom poszkodowanym-żołnierzom oraz najbliższym członkom jego rodziny.
 

6.    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru, trybu przyznawania, wręczania i noszenia wojskowej odznaki „Za Rany i Kontuzje”
 

7.    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie sposobu  dofinansowania pobytu weterana - żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana.
 

8.    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym.
 

9.    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika.
 

10.    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego - żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
 

11.    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługującej uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu.
 

12.    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych - żołnierzy.
 

 

 

Opiekun indywidualny ds. pomocy osobom uprawnionym:
  WKU Wyszków - Pani Danuta GÓRAL
tel. 261 885 921 lub  29 74 230 25 wew. 721
email: d.goral@ron.mil.pl lub wkuwyszkow@ron.mil.pl
 
godziny przyjmowania interesantrów i udzielania informacji:
poniedziałek - piątek 08:00 - 15:00