BIP
Kierownictwo

 
 
Wojskowy Komendant Uzupełnień
w Wyszkowie
 
  ppłk mgr inż. Leszek Wieczorek

Tel. 29-742-30-25 wew. 730
CA-MON: 261-865-930
   
 
Szef Wydziału - Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień
 
  mjr mgr inż. Robert Dymerski
Tel.
29-742-30-25 wew. 711

CA-MON:
261-865-911
   
 
Szef Wydziału Rekrutacji
 
  mjr mgr Agnieszka Krystman

Tel.
29-742-30-25 wew. 712

CA-MON:
261-865-912
   
 
 Referent Prawno-Administracyjny
 
Pani mgr Katarzyna Dorsz

Tel. 29-742-30-25 wew. 727
CA-MON:
261-865-927
   
 
Samodzielny Referent
 
 Pan Jacek BOŚ

Tel.
29-742-30-25 wew. 717

CA-MON: 261-865-917
   

Pełnomocnik ds. OIN
 
  Pan Janusz Sępkowski

Tel.
29-742-30-25 wew. 733
CA-MON:
261-865-933