BIP
Dokumenty do pobrania

Dokumenty dla interesantów:

 

  

Wzór wniosku o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej
Wzór wniosku o powołanie do służby przygotowawczej
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej
Wzór odwołania od orzeczenia CWKL w Warszawie
Wzór odwołania od orzeczenia WPPsych. w Siedlcach
Wzór zawiadomienia o utracie(zniszczeniu)książeczki wojskowej
Numer konta Urzędu Gminy w Wyszkowie
Sprawozdanie PM-1  

Wykaz stawek ryczałtu za używanie przedmiotów świadczeń rzeczowych

Wykaz indeksowy pojazdów samochodowych i maszyn
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego udział w działaniach poza granicami państwa
Wzór wniosku  o wypłacenie nagrody za wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (po każdych 12 miesiącach kalendarzowych trwania kontraktu )
Wzór wniosku o skierowanie na ćwiczenia (kurs podofcierski/oficerski)
Wzór wniosku o przyjęcie do służby w NSR  
Wniosek o dofinansowanie w ramach pomocy rekonwersyjnej