BIP
Uposażenie i należności

 

 

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U.  z 2016r., poz. 2278)