BIP
Ochrona Informacji Niejawnych

Akty Normatywne
Ochrona Informacji Niejawnych

 

 

 

Jednolity tekst ustawy o ochronie informacji niejawnych
z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. z 2016 r. p. 1167)


Ustawa
o ochronie danych osobowych

Rozporządzenie
w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa
 

Rozporządzenie w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności

 

Rozporządzenie
w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych

 

Rozporządzenie
w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych
 
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony oraz szczególnych wymagań w zakresie ochrony fizycznej jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
 

Rozporządzenie w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych

Rozporządzenie
w sprawie opłat za przeprowadzenie przez ABW albo SKW czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego

Rozporządzenie w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego

Rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie OIN oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez ABW lub SKW
 
Instrukcja o zasadach pracy biurowej w resorcie MON