BIP
Szkolnictwo Wojskowe

Akty Normatywne
Szkolnictwo Wojskowe

 

Rozporządzenie MON w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych
Rozporządzenie MON zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych
Rozporządzenie MON w sprawie szkół podoficerskich
Rozporządzenie MON w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką
Rozporządzenie MON zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką
Rozporządzenie MON zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką
Zarządzenie nr 13/MON w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2014/2015