BIP
NSR i SP
Akty Normatywne

NSR i Służba Przygotowawcza

 

Rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej
Rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą
Rozporządzenie w sprawie przydziałów kryzysowych
Rozporządzenie zmieniające w sprawie przydziałów kryzysowych
Rozporządzenie w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe
Rozporządzenie w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy NSR
Rozporządzenie w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach NSR
Rozporządzenie w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej
Rozporządzenie zmieniające w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej
Rozporządzenie w sprawie ćwiczeń wojskowych
Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji żołnierzy rezerwy przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Rozporządzenie w sprawie udzielania żołnierzom rezerwy posiadającym nadane przydziały kryzysowe dofinansowania kosztów studów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji