BIP
Ogólne

Akty Normatywne
Ogólne

 

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Ustawa o uposażeniu żołnierzy niezawodowych
Ustawa o służbie cywilnej
Kodeks postępowania administracyjnego
Rozporządzenie w sprawie WSzW i WKU
Kodeks Pracy
Ustawa o statystyce publicznej
Rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej
Rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich
Rozporządzeniew sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia