BIP
Służba przygotowawcza

INFORMUJEMY,
że rozpoczął się nabór do służby przygotowawczej w 2018 roku.

 

WSZYSTKIE OSOBY CHĘTNE DO ODBYCIA TEJ FORMY SŁUŻBY WOJSKOWEJ MOGĄ SIĘ ZGŁASZAĆ DO WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ w WYSZKOWIE do pokoju nr 13.

 

 

Terminy szkoleń w ramach służby przygotowawczej w 2018 roku

KORPUS TERMINY

KORPUS OFICERÓW
 
08.01 - 06.07.2018 r.
KORPUS PODOFICERÓW 01.02 - 29.06.2018 r.

03.07 - 30.11.2018 r.
KORPUS SZEREGOWYCH 08.01 - 27.04.2018 r.

07.05 - 31.08.2018 r.

04.09 - 31.12.2018 r.

25.09 - 21.12.2018 r.

Poniżej przedstawione są informacje dotyczące powoływania i odbywania służby przygotowawczej.
Ponadto informacje na ten temat można uzyskać osobiście lub telefonicznie - nr 261 865 937.
UWAGA: Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej jest do pobrania na naszej stronie internetowej w zakładce "DOKUMENTY DO POBRANIA"

 

Wymagane dokumenty

  • Wniosek;
  • Kwestionariusz osobowy;
  • Kserokopia dowodu osobistego(oryginał do wglądu);
  • Kserokopia prawa jazdy (oryginał do wglądu);
  • Kserokopia świadectwa/ dyplomu potwierdzającego wykształcenie (oryginał do wglądu);
  • Kserokopie Certyfikatów, świadectw dodatkowych uprawnień jeżeli kandydat posiada.( oryginał do wglądu);
  • Odbiór skierowania na badania psychologiczne celem orzeczenia zdolności do czynnej służby wojskowej – SP.

Bezpłatnie wykonujemy kserokopie dokumentów na miejscu.

Dokumenty otrzymane z WKU
 

  • Skierowanie do Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Siedlcach, ul. Wałowa 1 - zwracamy koszty przejazdu na podstawie wystawionego przez WKU skierowania.

 

  • Wydanie karty powołania do pełnienia czynnej służby wojskowej – Służby Przygotowawczej (po pozytywnej weryfikacji  przez Komisję rekrutacyjną);