BIP
Kwalifikacja wojskowa 2018

 

Na terenie administrowanym przez WKU w Wyszkowie kwalifikacja wojskowa odbywać się będzie w następujących terminach:


  • Powiat  Pułtuski:

Adres: Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, ul. Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk
Termin pracy komisji lekarskiej: 01.02-16.02.2018 r.
Zasięg działania komisji: miasto i gmina Pułtusk, gminy: Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Świercze, Winnica, Zatory.

 

  • Powiat Ostrowski:

Adres:  Bursa Szkolna, ul. Rubinkowskiego 15, 07-300 Ostrów Mazowiecka
Termin pracy komisji lekarskiej: 01.03 – 26.03.2018 r.
Zasięg działania komisji: miasto i gmina
Ostrów Mazowiecka, gminy: Andrzejewo, Boguty – Pianki, Brok, Małkinia Górna, Nur, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne.

 

  • Powiat Wyszkowski:

Adres: Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Świętojańska 82a, 07-200 Wyszków
Termin pracy komisji lekarskiej: 04.04-25.04.2018 r.
Zasięg działania komisji: miasto i gmina Wyszków, gminy: Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka,  Zabrodzie.

 

 

 


Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1980)

  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.).

 
      Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji i Minister Obrony Narodowej określają corocznie, w drodze rozporządzenia, termin lub terminy ogłoszenia kwalifikacji wojskowej i czas jej lub ich trwania na terytorium państwa oraz roczniki i grupy osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Rozporządzenie powinno w szczególności uwzględniać osoby, które mają obowiązek zgłosić się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską i wojskowym komendantem uzupełnień, a także przewidywać, że termin lub terminy ogłoszenia kwalifikacji wojskowej będą wyprzedzać, co najmniej o czternaście dni, dzień jej lub ich rozpoczęcia.
 
Kwalifikacja wojskowa w 2018 r. obejmie:

 

  • mężczyzn urodzonych w 1999 roku;
  • mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby urodzone w latach 1997 - 1998, którym:
a)  została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
b)  została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolność upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jednak osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

  • kobiety urodzone w latach 1994-1999, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 
 Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
2. Posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej;
3. Aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
4. Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki.
5. Potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji.