BIP
Z życia Komendy
25.04.2017
WKU Wyszków, 21.01.2017 r.

 

              W dniu 21.04.2017r. z Wojskową Komendą Uzupełnień w Wyszkowie pożegnał się mjr Dariusz ŻEREK Szef Wydziału Rekrutacji, który z dniem 24.04.2017r. rozpoczął służbę w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej
w Warszawie.

            Służbę wojskową mjr Dariusz ŻEREK rozpoczął w roku 1995 w Wyższej Szkole Oficerskiej im. gen. Józefa Bema w Toruniu. Po jej ukończeniu wyznaczony został na stanowisko Dowódca Plutonu- Dywizjon Artylerii Haubic  w 1 Pułku Artylerii. Następnie Rozkazem personalnym nr PF 74 Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego  nr 1207 z dniem 01.01.2001 r. objął stanowisko Dowódca Baterii- Bateria Dowodzenia – Dywizjon Artylerii Samobieżnej, które pełnił do 30.06.2007 r. W roku 2004 Rozkazem personalnym 342 z 04.11.2004 r. został mianowany na stopień kapitana. Z dniem 01.07. 2007 r. został wyznaczony na stanowisko  Oficer Sekcji – Sekcja Operacyjna w 1 Pułku Artylerii.

          Rozkazem Personalnym Nr 172  z dnia 10.03.2010 r. Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego od dnia 19.04.2010 r. rozpoczął służbę w Wojskowej Komendzie Uzupełnień  w Wyszkowie na stanowisku oficer Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami. Z dniem 10.12.2012 r. mjr Dariusz ŻREK Rozkazem Personalnym Nr 105 Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych objął stanowisko Szefa Wydziału Rekrutacji i został mianowany na stopień majora.

            Panu majorowi Dariuszowi ŻERKOWI życzymy sukcesów na nowym stanowisku służbowym.