BIP
Z życia Komendy
16.09.2016
Kręgi, 11.09.2016 r.Hucznie i uroczyście 10. rocznicę nadania imienia por. pil. Stefana Okrzei obchodziła w niedzielę 11 sierpnia Publiczna Szkoła Podstawowa w Kręgach. Tytułem honorowego obywatela gminy został uhonorowany płk. pil. Janusz Decewicz, pomysłodawca nadania szkole tego imienia.

Niedzielne uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów na grobie Stefana  Okrzei na cmentarzu parafialnym w Wyszkowie oraz pod pomnikiem w Kręgach. Przez wieś przeszedł pochód prowadzony przez poczet sztandarowy szkoły i orkiestrę wojskową z Siedlec pod przewodnictwem tamburmajora Michała Kryńskiego. Na placu szkolnym, w ogromnym namiocie, polową mszę św. w intencji szkoły i mieszkańców Krąg odprawili ks. proboszcz Roman Karaś i ks. Grzegorz Dębek.
- Dziś szkoła obchodzi swoje imieniny. W Piśmie Świętym posiadać imię oznacza „być kimś” – podkreślił w kazaniu ks. proboszcz.
Historia szkoły w Kręgach sięga 1869 r., kiedy to z inicjatywy mieszkańców została utworzona szkoła początkowa, utrzymywana z ich dobrowolnych składek. Lekcje odbywały się w pomieszczeniach wynajmowanych od gospodarzy. Od 1961 r. siedzibą szkoły jest pałacyk Leskich. W latach 50. XX w. kierowniczką szkoły była Anna Ragu. To z jej inicjatywy 55 lat temu, przy drodze Wyszków – Serock, został postawiony pomnik upamiętniający por. pil. Stefana Okrzeję, który 5 września 1939 r. zginął w walce z hitlerowskim najeźdźcą oraz wszystkich lotników, którzy zginęli w obronie kraju we wrześniu 1939 r. W 2006 r. szkoła otrzymała imię bohaterskiego pilota. Od tego czasu placówka ściśle współpracuje z Warszawsko-Mazowieckim Oddziałem Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.
Dalszą część uroczystości poprowadził Oskar Kuchta, uczeń klasy VI. Licznie przybyłych gości, wśród nich wicestarostę Adama Mroza, wójta Andrzeja Żołyńskiego, przewodniczącego rady gminy Krzysztofa Rakowskiego, przewodniczącą wyszkowskiej rady miejskiej Elżbietę Piórkowską, pilotów-seniorów, sponsorów powitała dyrektor szkoły Elżbieta Walaszczyk.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń. Medalem „Pro Patria” wyróżnieni zostali Elżbieta Szczuka (na wniosek Starosty Wyszkowskiego) i gen. dyw. Jerzy Fryczewski (odznaczenie  jego imieniu odebrał płk Henryk Czyżyk). Medale wręczył, reprezentujący szefa Urzędu ds. Kombatantów, płk. Mirosław Demediuk. Zarząd Główny Związku Piłsudczyków nadał Złoty Krzyż Związku Piłsudczyków RP  szkole w Kręgach (na sztandar) oraz Srebrny Krzyż dyr. Elżbiecie Walaszczyk.

Wojską Komendę Uzupełnień w Wyszkowie reprezentowała kpt. Agnieszka KRYSTMAN.

Źródło: www.nowywyszkowiak.pl