BIP
Z życia Komendy
04.05.2016
WKU Wyszków, 02.05.2016 r.


W dniu 02 maja 2016 roku o godz. 12.00 w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie odbyła uroczysta zbiórka związana z obchodami 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia przez mjr. Roberta DYMERSKIEGO meldunku Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień ppłk Leszkowi WIECZORKOWI. Po powitaniu zaproszonych gości ppłk Wieczorek, w którkim przemówieniu przyppomniał genezę święta 3-go maja oraz jego znaczenie we wspólcznych czasach.

Następnie wręczone zostały odznaczenia resortowe, odznaki pamiątkowe i listy gratulacyjne:

Srebrny Medala za Zasługi dla Obronności Kraju otrzymali rodzice, których trzech i więcej synów odbyło służbę wojskową:

- p. CHOLEWIŃSKA Janina
- p. CHOLWIŃSKI Kazimierz
- p. TOPCZEWSKA Marianna
- p. ŻMIJEWSKA Anna
- p. ŻMIJEWSKI KAzimierz.

Srebrny Medal SIły Zbrojne w Służbie Ojczyzny otrzymał:

- mjr ŻEREK Dariusz

Brązowy Medal SIły Zbrojne w Służbie Ojczyzny otrzymali:

- kpt. KRYSTMAN Agnieszka
- p. MŁODZIANOWSKI Arkadiusz

Odznakę pamiątkową Wojskowej Komendy Uzupełnień otrzymali:

- mjr rez. GUZOWSKI Wiesław
- sirż. rez. ABRAMCZYK Marian

List gratulacyjny otrzymały:

- p. GOŁEBIEWSKA Irena
- p. CIerlica ELŻBIETA

Na zakończenie uroczystości Wojskowy Komendant Uzupełnień zaprosił uczestników na żonierską grochówkę.