BIP
Z życia Komendy
02.05.2016
Wyszków, 29.04.2016 r.

W dniu 29.04.2016 r. na terenie administrowanym przez WKU w Wyszkowie zakończona została kwalifikacja wojskowa w roku 2016. Obejmowała ona trzy powiaty: Pułtuski (10.02 - 26.02.2016 r.) , Ostrowski (01.03 - 31.03.2014 r. ) i Wyszkowski (01.04 - 29.04.2014 r.).

Podczas trwania kwalifikacji przedstawiciele Wojskowego Komendanta Uzupełnień przedstawiali ofertę skierowaną do kandydatów zainteresowanych pełnieniem czynnej służby wojskowej. W formie elektronicznej, multimedialnej z wykorzystaniem materiałów promocyjnych przedstawiono dostępne formy służby wojskowej tj. służbę przygotowawczą, służbę w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, służbę kandydacką oraz zawodową służbę wojskową.


Osoby, które z różnych przyczyn nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej prosimy o kontakt z WKU w Wyszkowie tel. 261–865-937