BIP
Z życia Komendy
17.02.2010
Koncert z okazji rocznicy "Zaślubin Polski z morzem"

6 lutego, w sobotni wieczór odbył się koncert Orkiestry Dętej Nadbużańskiej im. ppor. mar. Kazimierza Deptuły. Uroczystość zorganizowano pod patronatem Grzegorza Nowosielskiego burmistrza Wyszkowa i dofinansowano przez Urząd Miejski. Współpracę również zapewnił Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu, a Wojskowa Komenda Uzupełnień w Wyszkowie podczas tej uroczystości wręczyła trzy nominacje na wyższe stopnie dla żołnierzy.

 

 

 

 

 

Koncert w Wyszkowie odbył się dla uczczenia 90 – tej rocznicy „Zaślubin Polski z morzem”.  10 lutego 1920 roku gen. broni Stanisław Haller, wybitny dowódca Wojska Polskiego – członek Legionów i jeden z dowódców w czasie wojny polsko – bolszewickiej 1920 roku, więzień obozu w Starobielsku, zamordowany w 1940r. w Charkowie, dokonał w Pucku tego pamiętnego aktu „Zaślubin Polski z morzem”.
 

Całość uroczystości poprowadził pan Andrzej Sawicki i to on w imieniu organizatorów powitał serdecznie, i gorąco przybyłych gości; Waldemara Sobczaka – wicestarostę powiatu wyszkowskiego, Józefa Biernackiego – przewodniczącego Rady Miejskiej w Wyszkowie, Teresę Trzaska – wiceburmistrz Wyszkowa, Cecylię Domżała – radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego, kpt. ż. mgr Andrzeja Potapowicza prezesa Zarządu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej, ks. kan. Waldemara Krzywińskiego – kapelana LMiR, kapitana Żeglugi Wielkiej Andrzeja Krawczyka -  członka Zarządu LMiR, kmdr Adama Reszkę – genralnego szypra Wiślanego Flisu LMiR. Witano także mjr Marcina Sabadyna – z-cę Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie, płk Jacka Kwiecińskiego – komendanta Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie, Lidię Stępkowską – naczelnika Wydziału Kultury UM, płk pil. Janusza Decewicza, mgr inż. Romana Lulisa – sekretarza Stowarzyszenia Inżynierów – Budownictwa, przedstawicieli Związku Emerytów i Rencistów, dyrektorów jednostek, banków, szkół, młodzież oraz Elizę Kłos – córkę patrona orkiestry wraz z rodziną.
 

Kolejnym bardzo uroczystym momentem było wręczenie przez mjr Marcina Sabadyna aktów mianowania na kolejne stopnie:
- podporucznika  – st. plut. pchor. rez. Krzysztofowi Goździewskiemu ,
- sierżanta – st. szer. rez. Maciejowi Jastrzębskiemu,
- starszego kaprala – kapralowi rez. Adamowi Pawłowi Urbaniakowi.
Po wręczeniu odznaczeń obecnym żołnierzom, odbył się specjalnie przygotowany przez Bartosza Kozaka i Macieja Koszyka – uczniów Zespołu Szkół Nr 3 i pod kierownictwem dyrektora Adama Mickiewicza pokaz multimedialny, poświęcony  „Zaślubinom Polski z morzem”. Ciekawie przedstawiono nie tylko samą uroczystość, ale również utworzenie Ligi Morskiej.
 

Koncert Orkiestry Dętej Nadbużańskiej, następny punkt programu, długo wyczekiwany przez publiczność, spotkał się z ogromną sympatią. Gorąco oklaskiwano każdy utwór;
- „Marsz Castaldo” Rudolfa Novacka dyrygował bsm. Andrzej Jacek Gerek,
- „Morze nasze morze” wykonał solista – tenor bsm Stanisław Rapacz wraz z orkiestrą pod batutą A.J. Gerka,
- „Scipio” z opery G.F. Haendla, „Te deum” M.A. Charpentier`a, „Aida” marsz triumfalny z opery Giuseppe Verdiego – dyrygował kmdr Józef Kowalewski.
Nieco bardziej rozrywkowy utwór pt. „Gdzie się podziały tamte prywatki”  odśpiewał ze swadą solista bsm Stanisław Rapacz, a dyr. A. J. Gerek. Kolejne utwory; „Thunderbirds (muzyka z serialu filmowego z lat sześćdziesiątych) i „Sailing”, czyli „Żeglowanie” standard muzyki rozrywkowej, wykonała orkiestra wraz z A. J. Gerkiem.  W dwóch kolejnych utworach Orkiestrę Dętą Nadbużańską poprowadził kmdr Józef Kowalewski i zebrani usłyszeli „Funiculi – funicula” (śpiewał St. Rapacz) oraz Marsz Radetzky`ego. Wielki aplauz widowni skłonił muzyków do wykonania jeszcze poloneza „Dawne czasy”. Oklaskiwano ten piękny koncert na stojąco i widać było, że uznanie wyrażone przez osoby uczestniczące w uroczystości, sprawiło ogromną radość wszystkim członkom orkiestry, dyrygentom i organizatorom. Po zakończeniu koncertu zaproszono wszystkich na poczęstunek.
 

RED. Kurier W  /J.Cz./

 


Fotorelacja z koncertu


 

 

 

 

 

Administrator