BIP
Z życia Komendy
07.11.2011
BRWP

W  dniu 24 listopada 2011 r. o godz. 9.00 na terenie Batalionu Reprezentacyjnego WP w Warszawie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do służby w korpusie szeregowych zawodowych.


Od kandydatów oczekuje się spełniania minimalnych wymagań:
            - wykształcenie - ukończone co najmniej gimnazjum,

            - odbycie czynnej służby wojskowej tj. zasadniczej służby wojskowej lub służby przygotowawczej do NSR,

            - niekaralność sądowa ani nieobjęcie toczącym się postępowaniem karnym
            (od zgłaszających się na kwalifikacje nie jest wymagane zaświadczenie z KRK na tym etapie postępowania),
            - wzrost 178 - 185 cm,
            - bez charakterystycznych wad zewnętrznych i widocznych tatuaży,
            - preferowany wiek do 28 lat,

            - posiadanie paszportu (w przypadku zakwalifikowania się do służby w brepr WP),

            - umiejętność jazdy konnej (dla kandydatów do służby w szwadronie kawalerii WP).


Postępowania obejmować będą:
            - rozmowę indywidualną,
            - rozmowę z psychologiem,
            - analizę dokumentów personalnych,
            - przegląd lekarski,
            - sprawdzian z wychowania fizycznego: bieg na 3000m, podciąganie na drążku, skłony w przód oraz bieg wahadłowy 10x10,

            - egzamin z jazdy konnej (dla kandydatów do szwadronu kawalerii WP).

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:
            - świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie),
            - dowód osobisty, książeczka wojskowa,
            - aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z wychowania fizycznego.

Dokumenty uzupełniające (nie wymagane):

            - dokumenty opiniodawcze uzyskane po odbyciu służby wojskowej (np.: opinia służbowa, pismo pochwalne, list gratulacyjny itp.),
            - dokumentacja medyczna,

            - dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje jeździeckie (dla kandydatów do szwadronu kawalerii WP).

W czasie trwania egzaminów batalion nie zapewnia zakwaterowania ani wyżywienia.

 

UWAGA:

 Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest przesłanie zgłoszenia na adres email personalna_breprwp@o2.pl.
 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • stopień,
  • imię (imiona),
  • nazwisko,
  • imię ojca,
  • datę urodzenia,
  • rodzaj ukończonej służby wojskowej, czas jej trwania, stanowisko oraz nr specjalności wojskowej,
  • wykształcenie oraz rok ukończenia szkoły,-
  • WKU.
 OFERTY:

 

Stanowisko Stopień etatowy Kontakt
młodszy strzelec KRWP szeregowy Szef Sekcji Personalnej
022 6-848-731
personalna_breprwp@o2.pl
 strzelec KRWP  starszy szeregowy
ułan SKWP szeregowy
ułan SKWP starszy szeregowy