BIP
Z życia Komendy
09.12.2015
Wyszków, 05.12.2015 r.W dniu 05 grudnia 2015r. w 148 rocznicę urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej i 76 rocznicę napaści faszystów niemieckich na Polskę kpt. Agnieszka KRYSTMAN z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie uczestniczyła w uroczystym odsłonięciu i poświęceniu pomnika Grupy Operacyjnej "Wyszków". Uroczystość została zorganizowana przez gminę Wyszków, parafię św. Idziego w Wyszkowie oraz Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Okręg Nadbużański w Wyszkowie.
O godz. 15.00 w Sanktuarium św. Idziego w Wyszkowie rozpoczęła się msza święta koncelebrowana przez ks. biskupa Janusz Stepnowski z udziałem kapelanów Związku Piłsudczyków. O oprawę muzyczną zadbała Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Wyszkowie i chór parafii św. Idziego w Wyszkowie.
Po mszy wszyscy zebrani udali się pod pomnik Grupy Operacyjnej "Wyszków". Po poświęceniu i odsłonięciu pomnika odczytany został apel poległych. Na koniec uroczystości złożone zostały kwiaty. Młodzież z Liceum Bezpieczeństwa Publicznego z Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zapaliła znicze pamięci na ramionach kotwicy, symbolizującej trzy dywizje (1 Dywizja Piechoty Legionów, 33 rez. Dywizja Piechoty, 41 Dywizja Piechoty) oraz Mazowiecką Brygadę Kawalerii, walczące w ramach GO „Wyszków”.