BIP
Z życia Komendy
16.08.2011
Wyszków
Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego w Wyszkowie odbyły się na Skwerze Jana Pawła II. Głównym punktem obchodów było przekazanie sztandaru dla Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej w Wyszkowie. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji Ojczyzny oraz kadry i pracowników WKU.  Komandor Bractwa Ligi Morskiej i Rzecznej w Wyszkowie Pan Julian Bielawski przywitał zgromadzonych gości, wśród których byli przedstawiciele władz samorządowych, wojskowych, organizacji kombatanckich, duchowieństwa oraz mieszkańcy Wyszkowa. Po odczytaniu aktu ufundowania sztandaru nastąpiło symboliczne wbicie gwoździa przez fundatorów w drzewiec.  Poświęcony sztandar został przekazany pocztowi sztandarowemu. Następnie zaproszeni goście złożyli życzenia i gratulacje, oraz podziękowania za dotychczasową współpracę, poświęcenie i zaangażowanie w liczne przedsięwzięcia.


W trakcie trwania uroczystości zostały wręczone odznaczenia i medale:

                    v  AWANSE:

 

WYCIĄG

Z DECYZJI MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

NR 719/Komb.

Zdnia 29 kwietnia 2011r.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1999 roku o szczególnych zasadach warunkach i trybie mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym oraz art. 76 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej niżej wymienionego oficera mianuję na stopień:

MAJORA

Kpt. GUZOWSKI Władysław

                                                                                                                                    MINISTER OBRONY NARODOWEJ

                                                                                                                                                   Bogdan KLICH

 

v  MEDALE:

 

DECYZJA

NR 1261/KADR

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Z dnia 11 lipca 2011r.

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 roku o ustanowieniu medalu ,,Za Zasługi dla Obronności Kraju” w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej, niżej wymienionemu nadaję:

SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU

 

PAN IRENEUSZ PIOTROWSKI

 

                                                                                                    MINISTER OBRONY NARODOWEJ

     

                                                                                                                        Bogdan KLICH

 

 

v  ODZNAKI PAMIĄTKOWE WKU:

 

ZA  DOBRĄ WSPÓŁPRACĘ, OKAZANĄ ŻYCZLIWOŚĆ I POMOC W REALIZACJI ZADAŃ SŁUŻBOWYCH PRZEZ WOJSKOWĄ KOMENDĘ UZUPEŁNIEŃ W WYSZKOWIE ORAZ WZOROWĄ SŁUŻBĘ , WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ PAN PPŁK LESZEK WIECZOREK, NA WNIOSEK KOMISJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ Z OKAZJI ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO WYRÓŻNIŁ ODZNAKĄ PAMIĄTKOWĄ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W WYSZKOWIE NIŻEJ WYMIENIONE OSOBY:

 

- gen. bryg. Włodzimierz ZIELIŃSKI

- płk Ryszard KOŁACZ

- Komandor Julian BIELAWSKI

- Grzegorz NOWOSIELSKI

- ks. Kanonik Waldemar KRZYWIŃSKI

- Tadeusz NALEWAJK

- kpt. Dariusz ŻEREK

 

v  ODZNAKI ZWIĄZKU INWALIDÓW WOJENNYCH:

 

KRZYŻ ZA ZASŁUGI

DECYZJA

PREZYDIUM OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU INWALIDÓW WOJENNYCH RP W WARSZAWIE

Z DNIA 22 CZERWCA 2011 ROKU

 

ZA DOBRĄ WSPÓŁPRACĘ ZE ZWIĄZKIEM INWALIDÓW WOJENNYCH RP W WYSZKOWIE NADANO KRZYŻ ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU INWALIDÓW WOJENNYCH NIŻEJ WYMIENIONYM OSOBOM:

 

- PANI ZOFIA LIPSKA

- KOMANDOR JULIAN BIELAWSKI

- KOMANDOR JÓZEF KOWALEWSKI

MEDAL NIKE

DECYZJA

ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU INWALIDÓW WOJENNYCH RP

Z DNIA 21 LIPCA 2011 ROKU

 

ZA CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI DLA DOBRA  ZWIĄZKU INWALIDÓW WOJENNYCH RP ORAZ SPOŁECZNOŚCI INWALIDÓW WOJENNYCH ZARZĄD GŁÓWNY NADAJE NW OSOBOM MEDAL NIKE:

- GRZEGORZ NOWOSIELSKI

- ANDRZEJ RUCIŃSKI

- MARIAN POGŁÓD

v  MEDALE 30 LECIA ZŻWP:

 

ZA DUŻE ZAANGAŻOWANIE I WKŁAD PRACY W UMACNIANIE OBRONNOŚCI KRAJU, ZARZĄD GŁÓWNY ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO WYRÓŻNIŁ NIŻEJ WYMIENIONYCH MEDALEM 30-LECIA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO:

 

- KMDR JÓZEF KOWALSKI

- PPŁK LESZEK WIECZOREK

- PPŁK ANDRZEJ PISAREK

- PPŁK TADEUSZ CIURZAK

- PPŁK JAN GÓRAL

- KPT. TADEUSZ ZDANKIEWICZ

- POR. WŁADYSŁAW JASIŃSKI

- PPOR. EUGENIUSZ JAGIELSKI

- PPOR. GRZEGORZ SIEMIENOWSKI

- ST. SIERŻ. JAN TYSZKA

- SIERŻ. JULIAN BIELAWSKI

 

 

UCHWAŁA KAPITUŁY

LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ W WYSZKOWIE

Z DNIA 10 SIERPNIA 2011 ROKU

 

ZA DOBRĄ WSPÓŁPRACĘ Z LIGĄ MORSKĄ I RZECZNĄ W WYSZKOWIE NIŻEJ WYMIENIONE OSOBY WYRÓŻNIONO MEDALEM PAMIĄTKOWYM LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ:

 

PPŁK MIROSŁAW BORUC

MJR MARCIN SABADYN