BIP
Z życia Komendy
04.03.2015
WKU Wyszków, 24.02.2015 r.

 

 

W dn. 24.02.2015 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Wyszkowie zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu realizacji Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej oraz zarządzania kryzysowego z udziałem przedstawicieli Starostw Powiatowych z administrowanego terenu.
W szkoleniu uczestniczyli:
1)    Pan Robert DYNAK – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego SP
w Pułtusku
2)    Pan Stanisław DYMEK - Kierownik Referatu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego SP w Wyszkowie.
3)    Pan Józef JASTRZĘBSKI - Kierownika Biura Zarządzania Kryzysowego Obrony Cywilnej i Spraw Obywatelskich w SP w Ostrowi Mazowieckiej.
Przedmiotem szkolenia była realizacja zadań w zakresie:
  • uruchomienia i prowadzenia AK AP;
  • nakładania świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby Sił Zbrojnych RP;
  • współpracy Organów Administracji Państwowej z Terenowymi Organami Administracji Wojskowej w realizacji zadań kryzysowych;
  • powoływania żołnierzy rezerwy na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa.