BIP
Z życia Komendy
18.12.2012
Mianowanie

Z dniem 10.12.2012 r. stanowisko oraz obowiązki Szefa Wydziału Rekrutacji WKU w Wyszkowie objął mjr Dariusz ŻEREK.

 

 

 

 

DECYZJA Nr 2396
MINISTRA OBRONY NARODOWEJW związku z planowanym wyznaczeniem na niżej wymienione stanowisko służbowe, na podstawie art. 31 ust. 1 i 2 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010r., Nr 90, poz. 593 z póź. zm.), mianuję oficera, z dniem objęcia obowiązków służbowych na stanowisku służbowym na stopień:

        MAJORA

1.    KPT. ŻEREK DARIUSZ S. JANA
- SZEF WYDZIAŁU
- WYDZIAŁ REKRUTACJI
- KOMENDA
- WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W WYSZKOWIE (IWSZ)