BIP
Z życia Komendy
28.11.2012
Wyszków 28.11.2012 r.
         

          W dniu 01 września  2012r. w Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół nr 2 w Wyszkowie rozpoczęła funkcjonowanie pierwsza na terenie powiatu wyszkowskiego klasa wojskowa o kierunku Bezpieczeństwo Publiczne.


          W ramach nawiązanej współpracy z Dyrektorem Zespołu Szkół nr 2  Panią mgr inż. Grażyną KALINOWSKĄ w dniu 28.11.2012r. Szef Wydziału Rekrutacji WKU w Wyszkowie p.o kpt. Dariusz ŻEREK przeprowadził zajęcia  podczas, których omówił zasady rekrutacji, kierunki studiów oraz limity przyjęć do wyższych uczelni wojskowych w 2013r.

          W związku z dużym zainteresowaniem wśród młodzieży tematyką wojskową uzgodniono, że kolejne spotkanie z uczniami klasy wojskowej dotyczyć będzie problematyki związanej ze Służbą Przygotowawczą i Narodowymi  Siłami Rezerwowymi.