BIP
Wojska Obrony Terytorialnej

  

 

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych,
będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak rówież
podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.


Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do
6 lat, z możliwością jej przedłużenia. Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów,
które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.


Pierwsze trzy brygady są już w trakcie formowania, przygotowanie następnych trzech jednostek
zaplanowano na 2017 rok, kolejnych pięć brygad powstanie w 2018 roku, a ostatnich sześć - w 2019 roku.

 


 

 

 

 

 


Informacje w zakresie Terytorialnej Służby Wojskowej
udzialne są pod nr telefonu:


- 261 865 912 - mjr Agnieszka KRYSTMAN

E-mail:
wkuwyszkow@ron.mil.pl

oraz na stronie  www.mon.gov.pl/obrona-terytorialna/